Styrelsen för ÄRIS intill årsmötet 2020.


Befattning: Namn: Bild: Telefon:/E-post:
Ordförande: Leif H Hjärre
Gärsnäs
0414 503 03 -  E-brev till Leif
Sekreterare: Gertie Stenkula
Kivik
0414 708 88 -  E-brev till Gertie
Kassör: Bo Lönnerblad
Ystad
0411 66567 / 073 352 17 03 -   E-brev till Bo
Ledamot: Staffan Björnberg
Ystad
0411 169 94 - 073-670 98 63  E-brev till Staffan
Ledamot: Göte Lundqvist
Ystad
0411 105 79 -  E-brev till Göte
Ledamot: Hans Landin
Skillinge
-  E-brev till Hans
Ledamot: Anita Pärsson
Ystad
-  E-brev till Anita
Ledamot: Peter Lindgren
Ystad
-  E-brev till Peter

Webbmaster.


Befattning: Namn: Bild: Telefon:/E-post:
Webbmaster: Jan-Olof Fridenman
Ystad
0411 145 40 / 070 236 21 86 -  E-brev till Jan-Olof

Revisor.


Befattning: Namn: Bild: Telefon:/E-post: