Styrelsen har avlåtit skrivelser.

Till:
Skrivelse till SEB Trygghansa, 2008-12-12.

Skrivelse till Sparbanken Syd, 2008-12-12.

Diskrimineringsombudsmannen, 2010-11-15.

Motion till kommunfullmäktige i Ystad, 2011-03-02.

E-brev till riksdagsman Christer Nylander, 2011-05-07.

Leif H skrivelse till Lst i Malmö, 2012-09-03.

Utvidgat skydd mot diskriminering, 2013-01-01.

Skrivelse till Länsförsäkringar, 2014-01-27.
    - Länsförsäkringar Skåne har efter påpekandet från ÄRIS tagit bort
      åldersgränsen på 70 år för val till bolagets fullmäktige.

Motion till kommunfullmäktige i Ystad, 2014-08-14.

Skrivelse till Färs&Frosta Sparbank, 2014-08-14.