Kontakter

E-post till ordföranden.
Sänd e-post direkt till föreningens Ordförande, (Leif H Hjärre).

E-post till Föreningen ÄRIS.
Du kan sända e-post till Webbmaster, via föreningens webb-master, som vidarebefordrar till angiven adressat.