Hem

I många länder tar samhället till vara de kunskaper och erfarenheter som äldre människor
tillägnat sig under livet. I Sverige tillämpas istället en form av åldersdiskriminering som
gör att äldre ställs utanför och att deras kunskaper inte kommer till användning. Ny lagstiftning
löser inte
problemet och därför behövs den nya föreningen ÄRIS.

Föreningen ÄRIS har till uppgift att upptäcka och motarbeta varje form av åldersdiskriminering
inom privat och offentlig verksamhet i Sverige.

ÄRIS skall vara ekonomiskt och partipolitiskt oberoende och som medlemmar rekrytera enskilda
och organisationer som delar föreningens syfte.

Föreningen skall med opinionsbildning verka för att omotiverade åldersgränser inom samhällslivet avskaffas.

Föreningen följer den nationella och internationella debatten och lagstiftningen inom området.

Föreningen står som ansvarig för hemsidan och granskar de inlägg som görs på vår Facebook-sida.
Inlägg och debatt på vår Facebook-sida välkomnas.